MAT Havuz Dersleri

MAT Havuz dersleri (MAT 103/E, 104/E) ile ilgili genel duyurular bu site üzerinden yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz dersin öğretim elemanı, ayrıca Ninova'yı da kullanabilir.

MAT 201/E, 202/E, 210/E, 261/E, 271/E, 281/E dersleri Matematik Bölümü tarafından verilmemektedir. Bu derslerle ilgili sorular veya istekler dersi açan bölüme yöneltilmelidir.

  

Final mazeret notları ilan edilmiştir.

Final make-up grades are announced.

13.06.2024

Harf notları ilan edilmiştir.

Letter grades are announced.

04.06.2024

Final notları ilan edilmiştir.

Final grades are announced.

31.05.2024

VF notları ilan edilmiştir.

VF grades are announced.

24.05.2024

Vize-2 mazeret notları ilan edilmiştir.

Midterm-2 make-up grades are announced.

24.05.2024

Vize-2 notları ilan edilmiştir.

Midterm-2 grades are announced.

23.05.2024

Vize-1 mazeret notları ilan edilmiştir.

Midterm-1 make-up grades are announced.

24.05.2024

Vize-1 notları ilan edilmiştir.

Midterm-1 grades are announced.

28.03.2024

İtirazlar değerlendirilmiştir. İtiraz başvurusu olanlar, sonucunu İtiraz sayfasından görüntüleyebilirler.


MAT Havuz Yarıyıl Sonu sınavları, Ayazağa Yerleşkesi'nde* aşağıda belirtilen zamanlarda yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınav yerlerini, sınavdan bir hafta önce bu siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst menüden kontrol edebilirler.
* DZB bina kodlu şubelerin sınavları Tuzla Yerleşkesi'nde yapılacaktır.

Notu VF olan öğrenci finale giremez, girse bile sınavı değerlendirmeye alınmaz. VF durumu, giriş yapıldıktan sonra sağ üst menüden erişilebilen 'Sonuçlar' sayfasından kontrol edilebilir.

SınavSüre: 120 dakika
MAT103/E29.05.2024 15.00 - 17.00
MAT104/E29.05.2024 09.00 - 11.00

Sınavlar, 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Puanların hesaplanmasında, öğrencinin doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacaktır. Bu farkın negatif olması durumunda, ham puan sıfır kabul edilecektir.

Sınavda, öğrenci kimliğine ek olarak süresi geçerli TC kimlik kartı, ehliyet veya pasaport gösterilmek suretiyle kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 45 dakikasında hiçbir öğrenci sınıftan ayrılamayacaktır. Acil durumlar dışında, her ne sebeple olursa olsun, öğrenci sınıftan çıktığı takdirde öğrencinin yanıt kağıdı teslim alınacak ve sınavı bitmiş sayılacaktır.

Öğrencilerin optik yanıt kağıdını doğru, eksiksiz ve kurşun kalemle doldurmaları gerekmektedir.

Sınavda fazladan kağıt veya hesap makinesi kullanılmayacaktır. Cep telefonları, akıllı saatler vb. sınav süresince kesinlikle kapalı tutulacaktır ve öğrencinin üstünde veya sırasında olmayacaktır.

Kayıtlı bulunduğu dersin sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav kapsamında kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlar tespit edilirse, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesine göre işlem yapılacaktır.

Sınavlarda başarılar dileriz.


Mazeret sınavı için kendi Fakültelerine başvuruda bulunmuş öğrenciler, durumlarını buradan sorgulayabilirler. Bu öğrenciler için, sınav notu olarak mazeret sınavından alacakları not geçerli olacaktır. Mazeret için Fakülte Yönetim Kurulu (FYK) kararı olmayan öğrencinin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

Erişim için Giriş yapınız.

Mazeret SınavıTarihSüre: 2 saat
MAT 103/E 12.06.2024 09.00 - 11.00 FEB D202
MAT 104/E 12.06.2024 09.00 - 11.00 FEB D202

Başarı Notu Değerlendirmesi

Yarıyıl içiVize I%30
Vize II%30
Yarıyıl sonuFinal%40

Yarıyıl içi sınavlarından en az birine katılmayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve VF alırlar.
Harf notları, Senato Esasları'na göre belirlenir.

Önemli Bilgiler

Soru(n)larınız için:   Yardım Bileti »

Ders Programları


İTÜ Açık Kaynak Eğitim

Sevgili Öğrencilerimiz,
Sizler için destekleyici eğitim materyali olarak; Matematik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Ayşe Peker, Doç. Dr. Cihangir Özemir, Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (emekli), Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel, Dr. Eti Mizrahi (emekli) ve Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman tarafından çekimleri yapılmış olan MAT103/E havuz derslerine ait videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Ana hatlarıyla konu anlatımları ve temel uygulamalar içeren bu videoların, sürelerinden de anlaşılacağı üzere derslerin yerini tutamayacağını, ancak bu videolardan tekrar amaçlı ve dersleri destekleyici olarak yararlanabileceğinizi düşünüyoruz.
Hepinize başarılar dileriz.

MAT103 MAT103E

Çalışma Soruları

Erişim için Giriş yapınız.

Sınav Arşivi

Erişim için Giriş yapınız.